+31 (0)20 6140197

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN / PARTIKULIEREN

Deze leveringsvoorwaarden zijn tot stand gekomen in samenspraak met en goedgekeurd door Thuiswinkel.org. en www.mkbOK.nl

Mocht u vragen hebben met betrekking tot de levering of producten kunt u contact opnemen met:
Deze (partner) winkel is onderdeel van het interfranchisenet van Body Works International BV
In deze algemene voorwaarden wordt onder verkoper verstaan: Body Works International BV

Dank u voor uw aandacht en veel plezier op deze site.
e-mail: vragen@bodyworks.nl

Postadres:
Body Works International BV
Tel: +(31)(0)20-6140197

Administratie en retouradres:
Stavangerweg 41-27,
9723 JC  Groningen
KvK. 33194053
BTWnr: 8084.00.903B01

1.) BETALING / PRIJZEN
Op het moment dat u een bestelling opgeeft, is verkoper gehouden voor die prijs te leveren.
In geval er duidelijk sprake is van een onjuiste prijs dan kan verkoper de prijs wijzigen.
Wij zullen u dan direct informeren en samen naar een oplossing zoeken.

Al onze prijzen zijn in € (Euro) inclusief BTW tenzij anders aangegeven.
Voor drukfouten of wijzigingen in de prijzen, modellen, types, uitvoeringen e.d. zijn wij niet aansprakelijk.

Vrachtkosten kunnen variëren en/of afwijken van uw bestellingbevestiging die u per e-mail heeft ontvangen. Dit is afhankelijk van het gewicht van de totale bestelling. Ook wij willen dit graag anders maar we kunnen hier niets aan veranderen. De vrachtkosten die wij berekend krijgen van de vervoerder berekenen wij aan u door zonder opslag.

Betaling van uw bestelling is mogelijk via het online betaalsysteem van onze shop en in samenwerking met Triple Deal BV “Online betaal transacties.” Hierin treft u al onze betalingmogelijkheden zoals: ABN Amro internetbankieren (NL), Girotel/Postbank (NL), Rabobank Internet Bankieren (NL), Rabo Direct Betalen (NL), ING Homepay (NL), SNS Bank Online (NL), Eénmalige Machtiging Offline (NL), Eénmalige machtiging Online (NL), PayPal(NL+INT), wwwbon (NL), Overboeking/Bank Transfer (NL), MasterCard, VISA, ING Home Bank (BE), KBC Online Bankieren (BE), Dexia Net Banking (BE), Deutsche Bank 24 (DE), Overboeking/Bank Transfer (BE), Overboeking/Bank Transfer (IT), Overboeking/Bank Transfer (GR), Overboeking/Bank Transfer (GB), Overboeking/Bank Transfer (FR), Overboeking/Bank Transfer (FI), Overboeking/Bank Transfer (EU), Overboeking/Bank Transfer (ES),
Overboeking/Bank Transfer (DE), Overboeking/Bank Transfer (AT).

2.) VOORUITBETALEN
De snelste manier van betalen en uw product ontvangen is: MultiSafePay.
De volgende mogelijkheid is: Vooruitbetalen d.m.v. het totaalbedrag van uw bestelling te storten op: RaboBank nummer NL58RABO 0393767116 t.n.v. Body Works te Amsterdam onder vermelding van uw bestelnummer
# ….. (vul hier het nummer in dat u, ter bevestiging van uw bestelling) per email heeft ontvangen.
Deze mogelijkheid kunt u kiezen bij uw afrekenopties in de desbetreffende shop.

3.) LEVERINGSTERMIJNEN en BEZORGING

Wij leveren in principe uit voorraad. Artikelen die op voorraad zijn, hebben een gemiddelde levertijd van 1 werkdag tot maximaal 10 werkdagen nadat de goedkeuring van betaling (via MultiSafePay, PayPal of rechtstreeks op RaboBank) is ontvangen. Indien het artikel niet door ons geleverd kan worden dan wordt u hiervan (via e-mail) of telefonisch op de hoogte gebracht. Indien wij u niet binnen 30 dagen kunnen leveren, dan heeft u het recht om uw order zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden. Het spijt ons dan zeer dat we u niet hebben kunnen leveren.

Voor het verzenden van uw bestelling worden verzendkosten in rekening gebracht. Deze zijn onder andere afhankelijk van het gewicht, volume en/of plaats van aflevering. De verzendkosten worden vermeld op het betaalscherm (voor het sluiten van de overeenkomst / laatse fase van de bestelling) maar kunnen iets afwijken i.v.m het gewicht van uw bestelling. Indien uw bestelling in meerdere zendingen (back order) moet worden verzonden, dan zijn hier voor u uiteraard geen extra (verzend) kosten aan verbonden.

De aflevering van uw bestelde producten vindt plaats door van TNT Post, UPS, Federal Express of een ander vervoersbedrijf van onze keuze, op het door u aangegeven afleveradres. Indien er niemand aanwezig is bij aflevering op het afleveradres, dan krijgt u een kaartje door de bus met een trackingcode (u kunt uw zending volgen via www.tracktrace.nl ) en het telefoonnummer erop. Neem contact op met desbetreffende vervoerder en bespreek wanneer de bezorging nogmaals kan worden afgeleverd. Indien verzending met TNT Post is, krijgt u bericht dat uw bestelling bij een TNT postkantoor in de buurt kan worden afgehaald. Bij alle leveringen is een duidelijk gespecificeerde factuur en/of pakbon ingesloten. Afhalen bij onze distributiecentra / opslagcentra kan uitsluitend op afspraak.

4.) RUILEN en RETOURNEREN
Producten kunnen om een drietal redenen worden retour gezonden. In de eerste plaats is het mogelijk dat u op uw bestelling wilt terugkomen, zonder dat daar een reden voor is. In dit geval geldt de zogenaamde zichttermijn met de daarbij behorende voorwaarden. In de tweede plaats is ook mogelijk dat er sprake is van een verkeerde levering. Tenslotte kan een product beschadigd zijn of gedurende (normaal) gebruik kapot gaan. In dat geval is er sprake van garantie.

5.) ZICHTTERMIJN / NIET GOED, GELD TERUG
Binnen de zichttermijn (afkoelingsperiode) van 7 werkdagen kunt u zonder opgave van reden de leveringsovereenkomst ontbinden en het product retourneren. Wanneer u uw producten binnen de zichttermijn wilt terugsturen dan mogen zij niet zijn gebruikt en dienen zij te worden verzonden in de originele verpakking met alle daarbij behorende documentatie. Verder geldt dat sommige producten zoals software en multimedia niet kunnen worden teruggenomen.

U dient zelf zorg te dragen voor frankering en verzekering van de retourzending. Wij garanderen dat uw geld (aankoopbedrag -/- verzendkosten) binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending, op uw rekening is teruggestort. Als u besluit om een product te retourneren, dan dient u binnen 7 dagen hiervan melding te maken d.m.v. e-mail of brief.

6.) VERKEERDE LEVERING
Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn., dient de consument de eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen binnen bekwame tijd na ontdekking te melden bij het bedrijf. De koper verplicht is de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden . Wanneer u bij ontvangst constateert dat het verkeerde product is afgeleverd dan wordt deze uiteraard kosteloos omgeruild. Uiteraard geldt hier eveneens dat de producten niet mogen zijn gebruikt en dat zij in hun originele onbeschadigde verpakking met alle daarbij behorende documentatie worden verzonden. Verder geldt dat sommige producten niet kunnen worden teruggenomen indien het zegel verbroken is geweest.

7.) GARANTIE
Verkoper garandeert dat elk door haar geleverd product voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften. Als bij normaal – met de bestemming overeenkomend – gebruik gebreken optreden, dan heeft u recht op garantie overeenkomstig de voorwaarden van de fabrikant. De garantie periode vangt aan op het moment dat u uw product heeft ontvangen/voort ontvangst heeft getekend. De koper verplicht zich de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Contractuele garanties gelden onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.
Onder bepaalde voorwaarden kan er geen aanspraak worden gemaakt op de garantievoorwaarden. Dit is het geval wanneer er sprake is van: nalatig onderhoud of normale slijtage; veranderingen die zijn aangebracht door derden; aangebrachte wijzigingen in de afleverdatum; niet ´normaal´of ondeskundig gebruik; opzet of bewuste roekeloosheid; beschadigingen veroorzaakt door onheil van buitenaf (stroomuitval, blikseminslag, etc.); tegenwerking in het onderzoek naar de schade; type en/of serienummers zijn verwijderd.

Verkoper stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren of verzenden.
Als verkoper u een nieuw vervangend product aanbiedt, dan kan een redelijk percentage als afschrijvingskosten/gebruikskosten in rekening worden gebracht.

Indien u aanspraak wilt maken op de garantievoorwaarden dan kunt u direct contact opnemen met de service afdeling via info@bodyworks.nl of u meldt het ons via e-mail of brief.
Wij informeren u binnen 2 werkdagen op welke wijze wij u van dienst zullen zijn.

8.) AANSPRAKELIJKHEID
Verkoper staat garant voor kwaliteit en service. Mocht er desondanks een geschil optreden waarin verkoper aansprakelijk wordt gesteld, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het herleveren van het product of teruggave van de koopsom. In het geval van wettelijke aansprakelijkheid is de aanspraak van de consument naar verkoper beperkt tot de uitkering van de verzekerings-maatschappij in het betreffende geval.

9.) OVERMACHT
Van overmacht is onder meer sprake als door oorzaken van buiten zoals bijvoorbeeld natuurgeweld, oorlogen, faillissement van een leverancier of het niet kunnen leveren van een leverancier, etc. Verkoper niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Wanneer zich dergelijke situaties voordoen en deze periode langer duurt dan 30 dagen, dan kunnen zowel u als verkoper de overeenkomst ontbinden.

10.) GESCHILLEN
10.1. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@bodyworks.nl. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren. Als dit niet lukt zal u op de hoogte gesteld worden van de vertragingsduur.
10.2. Komen we er samen niet uit, dan kunt u – tegen betaling van 25 euro klachtgeld – uw klacht voorleggen aan www.geschilonline.nl . Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald.
10.3. Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Dank u voor uw aandacht en veel plezier op onze websites.

© 1986-2019, All Rights Reserved.
Deze winkel is een onderdeel van Body Works International BV.
Deze leveringsvoorwaarden zijn tot stand gekomen in samenspraak met en goedgekeurd door Thuiswinkel.org en www.mkbok.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN / PARTIKULIEREN

Deze leveringsvoorwaarden zijn tot stand gekomen in samenspraak met en goedgekeurd door Thuiswinkel.org. en www.mkbOK.nl

Mocht u vragen hebben met betrekking tot de levering of producten kunt u contact opnemen met:
Deze (partner) winkel is onderdeel van het interfranchisenet van Body Works International BV
In deze algemene voorwaarden wordt onder verkoper verstaan: Body Works International BV

Dank u voor uw aandacht en veel plezier op deze site.
e-mail: vragen@bodyworks.nl

Postadres:
Body Works International BV
Tel: +(31)(0)20-6140197

Administratie en retouradres:
Stavangerweg 41-27,
9723 JC  Groningen
KvK. 33194053
BTWnr: 8084.00.903B01

1.) BETALING / PRIJZEN
Op het moment dat u een bestelling opgeeft, is verkoper gehouden voor die prijs te leveren.
In geval er duidelijk sprake is van een onjuiste prijs dan kan verkoper de prijs wijzigen.
Wij zullen u dan direct informeren en samen naar een oplossing zoeken.

Al onze prijzen zijn in € (Euro) inclusief BTW tenzij anders aangegeven.
Voor drukfouten of wijzigingen in de prijzen, modellen, types, uitvoeringen e.d. zijn wij niet aansprakelijk.

Vrachtkosten kunnen variëren en/of afwijken van uw bestellingbevestiging die u per e-mail heeft ontvangen. Dit is afhankelijk van het gewicht van de totale bestelling. Ook wij willen dit graag anders maar we kunnen hier niets aan veranderen. De vrachtkosten die wij berekend krijgen van de vervoerder berekenen wij aan u door zonder opslag.

Betaling van uw bestelling is mogelijk via het online betaalsysteem van onze shop en in samenwerking met Triple Deal BV “Online betaal transacties.” Hierin treft u al onze betalingmogelijkheden zoals: ABN Amro internetbankieren (NL), Girotel/Postbank (NL), Rabobank Internet Bankieren (NL), Rabo Direct Betalen (NL), ING Homepay (NL), SNS Bank Online (NL), Eénmalige Machtiging Offline (NL), Eénmalige machtiging Online (NL), PayPal(NL+INT), wwwbon (NL), Overboeking/Bank Transfer (NL), MasterCard, VISA, ING Home Bank (BE), KBC Online Bankieren (BE), Dexia Net Banking (BE), Deutsche Bank 24 (DE), Overboeking/Bank Transfer (BE), Overboeking/Bank Transfer (IT), Overboeking/Bank Transfer (GR), Overboeking/Bank Transfer (GB), Overboeking/Bank Transfer (FR), Overboeking/Bank Transfer (FI), Overboeking/Bank Transfer (EU), Overboeking/Bank Transfer (ES),
Overboeking/Bank Transfer (DE), Overboeking/Bank Transfer (AT).

2.) VOORUITBETALEN
De snelste manier van betalen en uw product ontvangen is: MultiSafePay.
De volgende mogelijkheid is: Vooruitbetalen d.m.v. het totaalbedrag van uw bestelling te storten op: RaboBank nummer 39.37.67.116 t.n.v. Body Works te Amsterdam onder vermelding van uw bestelnummer
# ….. (vul hier het nummer in dat u, ter bevestiging van uw bestelling) per email heeft ontvangen.
Deze mogelijkheid kunt u kiezen bij uw afrekenopties in de desbetreffende shop.

3.) LEVERINGSTERMIJNEN en BEZORGING

Wij leveren in principe uit voorraad. Artikelen die op voorraad zijn, hebben een gemiddelde levertijd van 1 werkdag tot maximaal 10 werkdagen nadat de goedkeuring van betaling (via MultiSafePay, PayPal of rechtstreeks op RaboBank) is ontvangen. Indien het artikel niet door ons geleverd kan worden dan wordt u hiervan (via e-mail) of telefonisch op de hoogte gebracht. Indien wij u niet binnen 30 dagen kunnen leveren, dan heeft u het recht om uw order zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden. Het spijt ons dan zeer dat we u niet hebben kunnen leveren.

Voor het verzenden van uw bestelling worden verzendkosten in rekening gebracht. Deze zijn onder andere afhankelijk van het gewicht, volume en/of plaats van aflevering. De verzendkosten worden vermeld op het betaalscherm (voor het sluiten van de overeenkomst / laatse fase van de bestelling) maar kunnen iets afwijken i.v.m het gewicht van uw bestelling. Indien uw bestelling in meerdere zendingen (back order) moet worden verzonden, dan zijn hier voor u uiteraard geen extra (verzend) kosten aan verbonden.

De aflevering van uw bestelde producten vindt plaats door van TNT Post, UPS, Federal Express of een ander vervoersbedrijf van onze keuze, op het door u aangegeven afleveradres. Indien er niemand aanwezig is bij aflevering op het afleveradres, dan krijgt u een kaartje door de bus met een trackingcode (u kunt uw zending volgen via www.tracktrace.nl ) en het telefoonnummer erop. Neem contact op met desbetreffende vervoerder en bespreek wanneer de bezorging nogmaals kan worden afgeleverd. Indien verzending met TNT Post is, krijgt u bericht dat uw bestelling bij een TNT postkantoor in de buurt kan worden afgehaald. Bij alle leveringen is een duidelijk gespecificeerde factuur en/of pakbon ingesloten. Afhalen bij onze distributiecentra / opslagcentra kan uitsluitend op afspraak.

4.) RUILEN en RETOURNEREN
Producten kunnen om een drietal redenen worden retour gezonden. In de eerste plaats is het mogelijk dat u op uw bestelling wilt terugkomen, zonder dat daar een reden voor is. In dit geval geldt de zogenaamde zichttermijn met de daarbij behorende voorwaarden. In de tweede plaats is ook mogelijk dat er sprake is van een verkeerde levering. Tenslotte kan een product beschadigd zijn of gedurende (normaal) gebruik kapot gaan. In dat geval is er sprake van garantie.

5.) ZICHTTERMIJN / NIET GOED, GELD TERUG
Binnen de zichttermijn (afkoelingsperiode) van 7 werkdagen kunt u zonder opgave van reden de leveringsovereenkomst ontbinden en het product retourneren. Wanneer u uw producten binnen de zichttermijn wilt terugsturen dan mogen zij niet zijn gebruikt en dienen zij te worden verzonden in de originele verpakking met alle daarbij behorende documentatie. Verder geldt dat sommige producten zoals software en multimedia niet kunnen worden teruggenomen.

U dient zelf zorg te dragen voor frankering en verzekering van de retourzending. Wij garanderen dat uw geld (aankoopbedrag -/- verzendkosten) binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending, op uw rekening is teruggestort. Als u besluit om een product te retourneren, dan dient u binnen 7 dagen hiervan melding te maken d.m.v. e-mail of brief.

6.) VERKEERDE LEVERING
Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn., dient de consument de eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen binnen bekwame tijd na ontdekking te melden bij het bedrijf. De koper verplicht is de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden . Wanneer u bij ontvangst constateert dat het verkeerde product is afgeleverd dan wordt deze uiteraard kosteloos omgeruild. Uiteraard geldt hier eveneens dat de producten niet mogen zijn gebruikt en dat zij in hun originele onbeschadigde verpakking met alle daarbij behorende documentatie worden verzonden. Verder geldt dat sommige producten niet kunnen worden teruggenomen indien het zegel verbroken is geweest.

7.) GARANTIE
Verkoper garandeert dat elk door haar geleverd product voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften. Als bij normaal – met de bestemming overeenkomend – gebruik gebreken optreden, dan heeft u recht op garantie overeenkomstig de voorwaarden van de fabrikant. De garantie periode vangt aan op het moment dat u uw product heeft ontvangen/voort ontvangst heeft getekend. De koper verplicht zich de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Contractuele garanties gelden onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.
Onder bepaalde voorwaarden kan er geen aanspraak worden gemaakt op de garantievoorwaarden. Dit is het geval wanneer er sprake is van: nalatig onderhoud of normale slijtage; veranderingen die zijn aangebracht door derden; aangebrachte wijzigingen in de afleverdatum; niet ´normaal´of ondeskundig gebruik; opzet of bewuste roekeloosheid; beschadigingen veroorzaakt door onheil van buitenaf (stroomuitval, blikseminslag, etc.); tegenwerking in het onderzoek naar de schade; type en/of serienummers zijn verwijderd.

Verkoper stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren of verzenden.
Als verkoper u een nieuw vervangend product aanbiedt, dan kan een redelijk percentage als afschrijvingskosten/gebruikskosten in rekening worden gebracht.

Indien u aanspraak wilt maken op de garantievoorwaarden dan kunt u direct contact opnemen met de service afdeling via service@totalfitness.nl of u meldt het ons via e-mail of brief.
Wij informeren u binnen 2 werkdagen op welke wijze wij u van dienst zullen zijn.

8.) AANSPRAKELIJKHEID
Verkoper staat garant voor kwaliteit en service. Mocht er desondanks een geschil optreden waarin verkoper aansprakelijk wordt gesteld, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het herleveren van het product of teruggave van de koopsom. In het geval van wettelijke aansprakelijkheid is de aanspraak van de consument naar verkoper beperkt tot de uitkering van de verzekerings-maatschappij in het betreffende geval.

9.) OVERMACHT
Van overmacht is onder meer sprake als door oorzaken van buiten zoals bijvoorbeeld natuurgeweld, oorlogen, faillissement van een leverancier of het niet kunnen leveren van een leverancier, etc. Verkoper niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Wanneer zich dergelijke situaties voordoen en deze periode langer duurt dan 30 dagen, dan kunnen zowel u als verkoper de overeenkomst ontbinden.

10.) GESCHILLEN
10.1. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@bodyworks.nl. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren. Als dit niet lukt zal u op de hoogte gesteld worden van de vertragingsduur.
10.2. Komen we er samen niet uit, dan kunt u – tegen betaling van 25 euro klachtgeld – uw klacht voorleggen aan www.geschilonline.nl . Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald.
10.3. Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Dank u voor uw aandacht en veel plezier op onze websites.

© 1986-2019, All Rights Reserved.
Deze winkel is een onderdeel van Body Works International BV.
Deze leveringsvoorwaarden zijn tot stand gekomen in samenspraak met en goedgekeurd door Thuiswinkel.org en www.mkbok.nl